Čo chystáme

Otvárame našu klubovňu pre verejnosť - všetci okoloidúci sú vítaní uvaríme Vám kávičku za mrkvičku a alebo čajíček za cukríček

V mesiaci apríl prebehne úprava vonkajšej jazdiarne - odvodnenie celej plochy o o rozmeroch 100 x 40 m, vytvorenie nového pieskového povrchu